تبلیغات
وبلاگ آموزشی و اجتماعی ابتهاج - دانشنامه فارسی اقتصاد با یک ملیون بازدید در ماه جهانی شد

دانشنامه فارسی اقتصاد امروز یکی از پرافتخار ترین تارنماهای زبان فارسی در سرتاسر جهان و بزرگترین مرجع مطالب اقتصادی برای هزاران دانشجو و خوانندگان گرامی از سراسر جهان میباشد.

زمانیکه این سایت را یک سال و چند روز قبل بنیاد نهادم این حرف هرگز بفکرم خطور نمیکرد که درین مدت قلیل فقط یکسال این تارنما به یکی از بزرگترین و پربازدیدترین سایت های زبان فارسی در داخل و خارج کشور مبدل گردد که روزانه هزاران دانشجو و جستجوگران علم و دانش بسراغ آن آمده از محتویات آن مستفید میشوند. امروز با کمال افتخار میتوانم بگویم که دانشنامه فارسی اقتصاد یگانه بزرگترین و موثق ترین مرجع برای مطالب اقتصادی، مدیریتی، بانکداری و سایر علوم مربوطه اینان بزبان فارسی در سراسر جهان میباشد.http://www.daneshnamah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1960:1389-07-12-09-08-09&catid=76:about-us&Itemid=84